Miljöpolicy

PDF Certifikat ISO 9001
PDF Certifikat ISO 14001

Mediroyal Nordic AB skall vara liktydigt med ett positivt miljötänkande och miljöåtagande och vara ett föredöme inom sjukvården och den ortopediska branschen.

Miljömedvetandet skall genomsyra hela företagets organisation.

Mediroyal Nordic AB skall:

- Följa alla lagar och förordningar inom miljöområdet.
- Årligen planera sitt arbete och sätta upp nya mål för kvalitet och miljö.
- Mäta och kontrollera att företagets mål uppfylls.
- Förebygga föroreningar och arbeta med förbättringar.
- Motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett i miljöhänseende ansvarsfullt sätt.
- Uppmuntra till dialog med underleverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet i miljöfrågor.

Med vår kommunikation och miljöpolicy skall vi hjälpa både leveranörer och kunder till ett bättre miljöval.

Göran Eriksson
VD Mediroyal Nordic AB