Överansträngd handled

Handleden får utstå stor belastning under en normal dag. Allt från små fina rörelser till kraftiga lyft, ibland lika tunga som som hela din kroppsvikt. Så här kan du få stöd och lindring med en överansträngd handled.

PDF Bandageguiden

Ensidiga rörelser är speciellt ansträngande eftersom samma muskler belastas hela tiden. Detta kan leda till en överansträngning med inflammation som följd. Inflammationen gör att rörelser i handleden blir smärtsamma.

Möjliga orsaker

  • Överbelastning av handleden i samband med trädgårdsarbete, idrott eller kontorsarbete.
  • Belastning av handleden i extremt böjt eller sträckt läge.
  • Ensidiga rörelser utan tillräckligt med tid för återhämtning och vila. 

Symptom

  • Smärta, ömhet och svullnad över handleden när den sträcks eller böjs.
  • Svaghet och kraftlöshet i handleden i vissa rörelser.
  • Vid kraftig inflammation kan de påverkade senorna knarra lätt vid belastning och rörelse. 

Lämpliga åtgärder

  • Aktiv vila och undvik smärtande rörelser.
  • Använd ett handledsbandage för att stödja handen i aktivitet.
  • Hitta alternativa och varierade träningsrörelser.

Lämpliga produkter