Din personliga integritet

Du som kund ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Mediroyal Nordic AB, vidtas alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för din personliga integritet är starkt inom företaget. Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.

Integritetspolicy Mediroyal Nordic AB:s hemsida, Webb Shop
- Du som beställer via vår hemsida: Vi sparar dina uppgifter tills vi säkerställt att leverans och betalning är avslutad, dock längst 3 månader. Detta endast för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
- Fakturor som genereras i vårt administrativa program sparas enligt gällande redovisningsregler i sju år
- Vi samlar ingen statistisk information angående köpbeteende eller vidare förmedling om dig för tredje part.
- Vi kommer inte att använda dina uppgifter för att sända ut information eller direktreklam.
- Vid betalning på Mediroyals hemsida använder vi DIBS Payment Services AB, du kan via länken, www.dibs.se/privacy-policy, läsa hur DIBS använder och skyddar dina uppgifter.

Integritetspolicy Mediroyal Nordic AB:s hantering av mail/epost
- Om du som privatperson kontaktar oss via mail/epost kan du känna dig trygg med att all korrespondens raderas direkt efter att dina frågor är besvarade.
- Du som är registrerad företagskund hos Mediroyal Nordic AB, din konversation sparas i 12 månader. Dina kunduppgifter såsom namn och email adress sparas hos den/dem du varit i kontakt med så länge som du är registrerad kund, för att förenkla framtida konversation och information.

Tystnadsplikt
- All personal hos Mediroyal Nordic AB har skrivit på avtal om tystnadsplikt. Du kan alltid kontakta oss med frågor om integritets- och dataskydd via mail till info@mediroyal.se

Kundtjänst

KUNDTJÄNST

Telefon: 08-506 766 00

Mån - Tors 8.30 - 16.00

Fre 8.30 - 14.00

Shop

SHOPPA

Enkelt att köpa var du än är.

Produkten levereras till dig

inom 2-5 arbetsdagar.

Like

PRODUKTER

Klicka här

för att se alla våra produkter.