Kvalitetspolicy

PDF Certifikat ISO 9001
PDF Certifikat ISO 14001

Vårt mål är att producera, och marknadsföra, produkter och tjänster som:

- Motsvarar fastställda kvalitets- och funktionsspecifikationer. - Möjliggör för patienter och ordinatörer att uppnå förväntade rehabiliteringsmål.

- Ger ingående kunskap om produkternas möjligheter. Våra produkter får under inga omständigheter avvika från gällande instruktioner/specifikationer, vilket innebär att:

- Kvalitetssystemet skall vara uppbyggt för att förebygga felaktigheter i produktionsprocessen och förhindra att felaktiga produkter når marknaden samt att ständiga förbättringar kontinuerligt kan genomföras.

- Våra leverantörer skall ha förmåga att vid varje tillfälle uppnå kvalitetsmålen i våra specifikationer.

- Våra anställda skall utbildas kontinuerligt, ges tydliga instruktioner och ges verktyg som möjliggör bästa möjliga arbetsresultat. Våra trycksaker skall alltid ge en sann bild av produkten och dess möjligheter. Varje missnöjesyttring över våra produkter, intern eller extern, skall vara motiv för ett beslut om åtgärd avseende eventuella produktförändringar.

Vårt företag skall alltid identifieras med kvalitet, oavsett om det gäller produkter, tjänster eller personlig service. Vi skall genom kontinuerlig utbildning av personalen skapa möjligheter för en stark och stabil expansion och ständig förbättring av företaget. Vi skall vidare vara lyhörda för kundernas reaktioner och anpassa vår service och produktutveckling till marknadens behov. Marknadens erfarenheter av våra produkter och tjänster skall alltid sträva till motivation om återköp. Detta är ett villkor för vår konkurrensförmåga och lönsamhet.

Göran Eriksson
VD Mediroyal Nordic AB
 

Kundtjänst

KUNDTJÄNST

Telefon: 08-506 766 00

Mån - Tors 8.30 - 16.00

Fre 8.30 - 14.00

Shop

SHOPPA

Enkelt att köpa var du än är.

Produkten levereras till dig

inom 2-5 arbetsdagar.

Like

PRODUKTER

Klicka här

för att se alla våra produkter.