Product ID: 
TH1600

Skena i funktionsställning Barn, perforering Mini

Håller hand och handled i funktionell/viloposition POSI (Position of safety immobilisation). Handled 30 grader extension, MCP-leder 50 grader flexion, IP-leder 10-30 grader flexion. Ofta används denna ortos i pre- och postoperativa
behandlingen i samband med kirurgiska ingrepp. Kan minska stelhet och svullnad. Ortosen används vanligtvis nattetid. Viktigt att ortosen är bekväm för handen. Lederna får inte vila i översträckt läge. Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal
Drape.

Specifikation: 
StorlekHandens bredd vid MCP-lederna
Small50-65 mm
Indikationer: 
Bibehålla och återupprätta funktioner
avlasta kroniskt uttänjda muskler Spasticitet (OBS! handledens vinkel vid tonusökning)
vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident).