Köpvillkor

Bekräftelse
Genom att kund godkänner dessa köpvillkor och sin order uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. Mediroyal Nordic AB reserverar sig dock från leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för kundens order. Kan inte Mediroyal Nordic AB leverera enligt orderbekräftelse kommer kund kontaktas och ges möjlighet att annullera sin order.

Kortbetalning
Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden. Mediroyal.se använder en säkerhetsstandard som kallas 3D-Secure, framtagen av VISA och Mastercard. All information krypteras med 128-bitars SSL-kryptering, vilket förhindrar obehörig kan komma åt kortuppgifter. Kortnummer lagras ej av Mediroyal Nordic AB efter genomförd transaktion. Det totala beloppet för ordern reserveras direkt på kundens konto men dras först vid leverans av order, dock senast efter 3 dagar.

Hämta varor på Postens utlämningsställe
Försändelsen skickas till ditt lokala postombud. Avisering sker via e-post samt avi från ditt lokala postombud. Giltig legitimation ska uppvisas vid uthämtning av försändelsen.

Leveranstid
Normal leveranstid är 5-10 arbetsdagar från det att din order mottagits. Innefattar din order en så kallad beställningsvara (anges i informationstext vid varje produkt), så kan leveransen ta några dagar extra.

Leveranssätt och fraktkostnader
Alla leveranser av varor köpta på mediroyal.se kostar 35 kronor. Köparen bekostar alltid eventuell returfrakt.

Retur av order - Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. All retur per post bekostas av kund. Retur per post Vid retur per post ska ifylld retursedel bifogas. Retursedel finns i din försändelse vid leverans. Saknas den eller har den kommit bort, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny. Om Du ångrar Ditt köp och skickar tillbaka hela eller delar av ordern betalar vi tillbaka det belopp som betalats för produkten/produkterna exklusive fraktkostnad. Kostnad för returfrakt återbetalas ej. Återbetalning sker till det vid köpet använda kortet, efter det att Mediroyal Nordic AB godkänt din retur.

Transportskador
Vid eventuella transportskador returneras försändelsen till Mediroyal Nordic AB. Reklamationsblankett måste bifogas. Kontrollera varorna vid mottagande och kontakta Mediroyal Nordic AB snarast.

Tvist
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

Force Majeure
Mediroyal Nordic AB fritar sig från skyldigheten att fullfölja sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Mediroyal Nordic AB’s åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, blockad, eldsvåda, explosion, eller ingrepp av offentlig myndighet som Mediroyal Nordic AB heller inte kunnat förutse. Mediroyal Nordic AB är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Mediroyal Nordic AB är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Mediroyal Nordic AB är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Mediroyal Nordic AB varit normalt aktsamt. Mediroyal Nordic AB ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Kundtjänst

KUNDTJÄNST

Telefon: 08-506 766 00

Mån - Tors 8.30 - 16.00

Fre 8.30 - 14.00

Shop

SHOPPA

Enkelt att köpa var du än är.

Produkten levereras till dig

inom 2-5 arbetsdagar.

Like

PRODUKTER

Klicka här

för att se alla våra produkter.